Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija on rakennusalan asiantuntija, joka vastaa rakennussuunnitelmien kokonaisuudesta, laadusta, yhteensopivuudesta sekä siitä, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoiset ja täyttävät hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pääsuunnittelijan keskeisiä työtehtäviä

  • huolehtii hankkeen soveltumisesta tontille
  • kaava- ja korttelisuunnitelmaan tutustuminen
  • rakennusluvan, lain ja asetuksien määräyksistä huolehtiminen
  • suunnitelmien yhteensovitus ja kokonaisuus
  • mahdolliset työnaikaiset muutokset

Miksi hankkia pääsuunnittelija?

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pääsuunnittelija, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija on nimettävä rakennustyömaalle viimeistään rakennuslupaa haettaessa.

Tee tarjouspyyntö

Kylpyhuone Kodinhoitohuone