Vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari

Rakennuslain edellyttämän vastaavan työnjohtajan tehtävän on rakennuslaadun takaaminen niin, että rakennukset on toteutettu rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Vastaava mestari valvoo, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään oikeita ja hyväksyttyjä määräystenmukaisia rakennusmateriaaleja.

Vastaava työnjohtaja on edunvalvojasi

  • Rakennuslupamääräyksien ja suunnitelmien noudattamisen valvonta.
  • Erityissuunnitelmien viranomaisilla hyväksyttämisen valvonta.
  • Työnvalvontaa koskevien ilmoitusten tekeminen rakennusvalvontaan.
  • Rakennusluvan edellyttämien katselmusten tilaaminen rakennusvalvonnasta.

Miksi tulee hankkia vastaava mestari?

Rakennuslupaa haettaessa tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava mestari, joka johtaa rakennustyötä ja huolehtii rakentamisesta koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Pyydä tarjouspyyntö vastaavasta työnjohtajasta

Tee tarjouspyyntö

Omakotitalo Olohuone